Personalliggare med Verxter – Enkel och Effektiv Hantering

Förstå vikten av personalliggare och hur Verxter kan hjälpa dig att hantera den effektivt och enkelt.

Förstå vikten av personalliggare och hur Verxter kan hjälpa dig att hantera den effektivt och enkelt.

Djupdyk här!

Vad är en Personalliggare?

En personalliggare är ett kontrollinstrument som används av Skatteverket för att hålla koll på den personal som deltar i vissa verksamheter. Den ska innehålla uppgifter om den personal som deltar i verksamheten, inklusive när de börjar och slutar sina arbetspass.

Syftet med Personalliggare

Huvudsyftet med personalliggaren är att ge Skatteverket bättre möjligheter att upptäcka och bekämpa svartarbete. Detta är särskilt viktigt inom vissa branscher som restaurangverksamhet, byggarbetsplatser, fordonsservice, och flera andra. Genom att ha en personalliggare kan Skatteverket snabbt och enkelt få en uppfattning om företagaren fullgör sina skyldigheter när det gäller redovisning av innehållen skatt och arbetsgivaravgifter.

Uppgifter i Personalliggaren

Företagare inom de nämnda branscherna ska föra in nödvändiga identifikationsuppgifter i personalliggaren för sig själva och för sin personal. De ska också löpande dokumentera uppgifter om arbetspass i liggaren, både för sig själva och för personalen. Uppgifterna i personalliggaren är i första hand av intresse för att ge Skatteverket underlag för beskattningsbeslut, men de kan också användas som grund för att starta en skatteutredning.

Tillgänglighet och Kontroll

Personalliggaren ska finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen eller på byggarbetsplatsen. Skatteverket har rätt att genomföra kontrollbesök för att säkerställa att reglerna kring personalliggare efterlevs. Under dessa besök kan Skatteverket begära att personer som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet.

Hur Verxter kan hjälpa dig

Med Verxters automatiserade ekonomitjänst kan du enkelt och effektivt hantera din personalliggare. Vår expertis och teknik ser till att du alltid är uppdaterad och i linje med Skatteverkets krav. Låt oss ta hand om detaljerna så att du kan fokusera på ditt företag.

Länkar till ytterligare information:

Rulla till toppen