Penningtvätt – Vår Ansvarsfulla Inställning och Förebyggande Metoder

På Verxter tar vi frågan om penningtvätt på största allvar. Vi arbetar aktivt för att förebygga och bekämpa alla former av penningtvätt genom stränga kontroller och effektiva rutiner

På Verxter tar vi frågan om penningtvätt på största allvar. Vi arbetar aktivt för att förebygga och bekämpa alla former av penningtvätt genom stränga kontroller och effektiva rutiner

Verxter AB bedriver verksamhet som kräver registrering i Bolagsverkets register mot penningtvätt och behöver därför följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den svenska penningtvättslagen grundar sig i ett EU-direktiv. Penningtvättslagen innebär att Verxter måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. Verxter ska vidare ha god kunskap om sina kunder och deras affärer samt förstå syftet med affärsförhållandet och med kundens transaktioner.

Penningtvätt är när pengar från brottslig verksamhet genom olika transaktioner döljer pengarnas brottsliga ursprung med syfte att:

  • Dölja samband med brottet.
  • Främja möjligheter att utnyttja eller sälja egendom.
  • Främja möjlighet att undgå rättslig påföljd.
  • Förvärva, inneha eller bruka egendom.

Finansiering av terrorism är att ekonomiskt sett stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.

Verxter är enligt svenska penningtvättslagen skyldig att ha dokumenterad kännedom om er som kund. Regelverket går i korthet ut på att vi som företag ska ha rutiner för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att leva upp till penningtvättslagen måste vi ställa frågor och kontrollera er identitet. Om ni redan är kund måste ni på begäran kunna visa giltig id-handling och lämna kompletterande uppgifter när vi efterfrågar det. All information som Verxter tar emot behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR och omfattas av sekretess.

Enligt penningtvättslagen måste vi som bolag känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten, ingår i ledningen i en internationell organisation, eller om du är närstående (familj eller nära medarbetare) till någon som har en sådan tjänst.

Om misstanke uppstår kring penningtvätt är Verxter skyldiga att rapportera det till Finanspolisen, en särskild enhet inom Polismyndigheten.

För att minska penningtvätt och finansiering av terrorism behöver vi samarbeta och hjälpa varandra. Om du har frågor är du alltid välkommen att maila oss på info@verxter.se

Rulla till toppen