Villkor för Automatiserad Ekonomi – Tydlighet och Transparens

Här hittar du alla villkor som gäller för vår tjänst Automatiserad Ekonomi. Vi strävar efter att vara tydliga och transparenta i allt vi gör

Här hittar du alla villkor som gäller för vår tjänst Automatiserad Ekonomi. Vi strävar efter att vara tydliga och transparenta i allt vi gör

Det här avtalet inklusive dess bilagor gäller när vi på Verxter AB, org. nr. 559218-0656, tillhandahåller tjänsten Automatiserad ekonomi till er.

I detta Avtal betyder ”vi”, ”oss” eller ”Verxter” Verxter AB och ”ni”, ”er” eller ”kund” ni som kund.

Nedan listas ord som används genomgående i Avtalet. Orden ska ha den betydelse som anges nedan.

Tjänsten = Automatiserad ekonomi

Affärsservice = Rådgivning och löpande administration som utförs av Verxter

System = De system som Verxter tillhandahåller för Tjänsten.

Attestlicens = licens för ägare eller chef som ska attestera tidkort, löner, fakturor eller motsvarande.

Personallicens = licenser för anställd personal.

Tjänstens omfattning

Tjänsten omfattas av system, digitala processer och affärsservice som gör att Kunden kan automatisera bolagets ekonomihantering samt ge möjligheten till ökat fokus på företagets ekonomiska utveckling.

Avgränsning

Tjänsten kan endast tillämpas på aktiebolag som tillämpar K2-regelverket (årsredovisning i mindre företag).

Allmänt om programfunktioner

Vi arbetar i ett antal system för att automatisera och administrera Tjänsten. För att underlätta arbetet för båda parter ingår programfunktioner för er, vilket listas nedan.

Vilka programfunktioner ingår i Tjänsten kopplat till hantering av personal?

 1. Ni får tillgång till en digital personalliggare.
 2. Ni får tillgång till en stämpelklocka med kollektivavtalade tidsregler för arbetare inom bil- och traktorverkstad samt tjänstemän inom motorbranschen.
 3. Ni får tillgång till ett schemaplaneringsverktyg.
 4. Ni får tillgång till attestfunktion kopplat till personalens tidkort.
 5. Ni får tillgång till funktion för ledighetsansökan.
 6. Ni får tillgång till personalregister med utökad personalinformation.
 7. Ni får tillgång till attestfunktion för godkännande av löneutbetalning.

Vilka programfunktioner ingår avseende hantering av bokföringsunderlag?

 1. Ni får tillgång till programfunktion för att granska fakturor och bokföringsunderlag.
 2. Ni får tillgång till attestfunktion för godkännande av utbetalningar av fakturor.

Vilka programfunktioner ingår avseende dokumenthantering och bokföringsunderlag?

 1. Ni får tillgång till en app för att fota och skicka in kvitton och leverantörsfakturor.
 2. Ni får tillgång till programfunktion för att granska bokföringsunderlag.
 3. Ni får tillgång till programfunktion för att granska och ladda ner arkiverade dokument.

Vad gäller avseende systemlicenser för Tjänsten?

Systemlicenser ingår i tjänsten.

Avgränsning

 1. Bankkoppling ingår inte i Tjänsten. Eventuella avgifter för bankkoppling tillkommer och debiteras direkt av er valda bank.
 2. Personallicenser ingår endast till av er anställd personal och som är aktiva i personalregistret.
 3. Det ingår en attestlicens för molnbaserad lagring.
 4. Det ingår en attestlicens för respektive programfunktion.

Vad gäller avseende stämpelklockan?

Ni ansvarar för att det finns en läsplatta med webbläsare som är ansluten till internet.

Vad gäller avseende mjukvara?

All mjukvara är webbaserad.

Avgränsning

Vi har rätt att byta programlösningar men är då skyldiga att meddela er innan bytet.

Vad gäller avseende installationer?

Alla program är webbaserade och kräver på så vis ingen installation utan endast webbläsare med internetuppkoppling.

Avgränsning

Ni ansvarar för att det finns ständig ström samt att stämpelklockan monteras på lämplig plats i er verksamhet.

Vad gäller avseende support för de system vi tillhandahåller för Tjänsten?

Vi är er kontakt när det gäller support för användandet av programmen.

Avgränsning

Vi tar inget ansvar för programleverantörers driftproblem.

 1. Löpande bokföring.
 2. Löneberedning.
 3. Avstämning.
 4. Deklaration, bokslut och årsredovisning enligt K2-regelverket.
 5. Arbetsrättsligt rådgivning kopplad till av er anställd personal.
 6. Ekonomisk rådgivning kopplat till avtalat bolag.

Avgränsning

 1. Affärsservice tillhandahålls endast i de system vi tillhandahåller och/eller system som godkänts av oss.
 2. Ni godkänner betalningar.
 3. Privata deklarationer rörande ägare eller anställda ingår inte i Tjänsten.
 4. Arbetsrättsliga förhandlingar ingår inte i Tjänsten.
 5. Operativa/fysiska insatser på plats i verksamheten ingår inte i Tjänsten.

Ni ansvarar för att vi får erforderlig behörighet hos såväl leverantör som myndighet för att vi ska kunna utföra Tjänsten.

Vad gäller avseende programutbildning för Tjänsten?

Programutbildning för de programfunktioner vi tillhandahåller tillhandahålls genom videomöte.

Vad kostar Tjänsten?

För Tjänsten gäller priset som anges här: Verxter Prislista

Övriga villkor för pris och betalning

Se våra allmänna villkor för Tjänster här: Allmänna villkor Tjänster

Rulla till toppen